Gibara

Georg Gibara se narodil roku 1851 v egyptské Alexandrii. V letech 1870 a 1871 slouží jako jednoroční dobrovolník u pěšího pluku 1852, po uplynutí příslušné doby je přesunut do rezervy. Roku 1877 dobrovolně vstupuje do dragounského pluku č. 5 jako titulární strážmistr, od prosince 1877 je rezervním poručíkem hulánského pluku Franz II. König beider Sicilien č. 12. 1. května 1878 je jmenován důstojníkem z povolání této jednotky. s ní se účastní bitvy u Šamaće 15. srpna 1878 během okupace Bosny a Hercegoviny. Roku 1889 je převelen k husarskému pluku č. 7, kde postupně získává hodnost nadporučíka a rytmistra 2. třídy. Roku 1897 je jako gardový rytmistr 1. třídy přeložen k panovníkově první harcířské osobní gardě. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 15. září 1908 jej císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 19. října 1908 udělil Georgu von Gibara erb:

Ve štítě je zlaté zúžené břevno provázené nahoře v červeném nahou paží držící saracénský meč se zlatým jilcem a záštitou, dole v modrém zlatým kráčejícím stavěčem s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí černá orlice se zlatou zbrojí a červeným jazykem. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou USQUE AD MORTEM.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com