Gerson von Ghersburg

Sasko-cobursko-gothajský vévoda Arnošt II. povýšil 17. září 1878 bankéře a konsula Jacoba Gersona, obyvatele Frankfurtu nad Mohanem, do stavu svobodných pánů, povolil mu změnu příjmení a udělil predikát svobodný pán/Freiherr Gersonn von Ghersburg a erb:

Dělený štít. Nahoře v červeném jsou dvě zkřížená stříbrná kopí se zlatým třapcem. Dole ve stříbře vychází zpoza zeleného trojvrší červené slunce. Na štítě spočívá turnajská přílba korunovaná korunou svobodných pánů s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý stříbrný a levý červený, každý postrkaný třemi kopími opačných tinktur se zlatým třapcem. Štítonoši jsou dva stříbrní gryfové s červenou zbrojí a s červenými křídly stojící na stříbrné, červeně lemované pásce s devizou „Grad aus, halt aus“.

 

Michal FIALA - Jan ŽUPANIČ

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com