Geréby de Ötömös

Listinou danou ve Vídni 8. října 1840 povýšil císař Ferdinand I. Paula Gremspergera, nájemce statku Báboczka v Békésském komitátu, spolu se syny Ladislaem, Philippem, Juliem a Paulem a dcerami Marií a Barbarou vzešlými z manželství s Marií Pálmaffy, do uherského šlechtického stavu, změnil mu jméno na Geréby, udělil predikát de Ötömös a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v červeném na zeleném trojvrší je zlatý lev držící v pravé přední tlapě šavli. 2. v modrém tři stříbrné růže (2,1). 3. v modrém zlatý pšeničný snop. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý dělený stříbrno – červeně, levý zlato – modře, mezi nimi rostoucí lev ze štítu.

Királyi Könyvek, 66. kötet, 957-959 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com