Geitler z Armingen

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 22. dubna 1854 Sigmundta Christiana Geitlera, velkoobchodníka v Praze, do šlechtického stavu. Listinou z 27. listopadu 1854 mu udělil predikát šlechtic z Armingenu (Edler von Armingen) a erb:
 
Dělený štít, nahoře polceno. Vpravo jsou ve stříbře dva zkřížené zelené jetelové trojlístky, vlevo je v zeleném stříbrná řeka. Dole pluje v modrém na přirozené vodě hnědý trojstěžník se skasanými stříbrnými plachtami a se stříbrným wimpelem na každém stěžni vlajícím do leva. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – stříbrnými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené stříbrno – zeleně, levé stříbrno – modře, mezi nimi rostoucí šedovlasý a šedobradý muž v zeleném kabátci se stříbrným límcem, manžetami, knoflíky a opaskem držící v pravé ruce dva zelené jetelové trojlístky.
 
Císař František Josef I. povýšil Josepha šlechtice Geitlera z Armingen (syn předešlého), velkoobchodníka v Praze narozeného 1822, na základě řádu Železné koruny III. třídy uděleného 5. ledna 1865, do rytířského stavu. Listinou z 28. listopadu 1865 mu byl udělen predikát rytíř Geitler z Armingen (Ritter Geitler von Armingen) a polepšený erb:
 
Dělený štít, nahoře polceno. Vpravo jsou ve stříbře dva zkřížené zelené jetelové trojlístky, vlevo je v zeleném stříbrná řeka provázená nahoře jednou, dole dvěma stříbrnými hvězdami. Dole v modrém pluje po rozbouřeném moři přirozený trojstěžník se skasanými stříbrnými plachtami a se stříbrným wimpelem na každém stěžni vlajícím do leva. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí černý orel se zlatou zbrojí a jazyky, přikrývadla zeleno – stříbrná; II. dvě rozevřená stříbrno – modře dělená křídla, mezi nimi rostoucí šedobradý a šedovousý muž v zeleném kabátci se stříbrnýámi knoflíky a opaskem držící v pravici dva zelené jetelové trojístky; přikrývadla modro – stříbrná.
 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com