Geist de Szergény

František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze 7. ledna 1913 do uherského šlechtického stavu Lajose (Ludwiga) Geista (1842-1913), továrníka v Szombathely a statkáře. Diplomem z 9. prosince téhož roku byl jemu (i když v této doby již po smrti), jeho synům Jenőmu, Izidorovi, Henrikovi, Lipótovi a dr. Tivadarovi a dceři Hermině provdané Moser narozeným v manželství se Saroltou Steiner, udělen predikát szergényi (de/von Szergény) a erb:

Polcený štít. Vpravo je ve zlatě na zeleném trávníku kouřící tovární komín postavený z červených cihel. Vlevo je v modrém stříbrný pilový kotouč, jehož středem jsou protaženy tři zlaté pšeničné klasy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední dělené stříbrno – modře, zadní červeno – zlatě.Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com