Gáty alias Tokay

Císařovna Marie Terezie rozhodla 11. února 1760 o povýšení Georgia Gátyho alias Tokaye do uherského šlechtického stavu. Protože však povýšený zemřel před vydáním listiny, povýšila do uherského šlechtického stavu až 17. září 1764 jeho sirotky Georgia, Josepha, Susannu, Sophii a Saru a udělila jim erb:

V modro – červeně polceném štítě je na zlaté koruně spočívající na zeleném trojvrší paže ve stříbrném rukávu držící stříbrný psací brk provázená v pravém horním rohu zlatým sluncem a v levém horním rohu stříbrným půlměsícem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý červený, levý modrý, mezi nimi paže ze štítu.

Királyi Könyvek, 47. kötet, 100-101 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com