Gaszner de Becshely

Listinou danou v Ischlu 3. srpne 1901 povýšil císař František Josef I. do uherského šlechtického stavu Pála Gasznera, berního revizora v Budapešti, spolu se syny Pálem, Sándorem, Tiborem a dcerou Ilonou vzešlými z manželství s Ilonou Tőttősy, udělil mu predikát becsehelyi (de/von Becsehely) a erb:

V modrém štítě na zeleném trávníku stojí proti sobě vpravo zlatý gryf s červeným jazykem, vlevo zlatý dvojocasý lev s červeným jazykem a společně drží mezi sebou tři zlaté obilné klasy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý dvojocasý lev držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 70. kötet, 901 oldal; 71. kötet, 76-78 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com