Gartner de Csukás

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 14. listopadu 1910 penzionovaného vrchního slúžného a statkáře v Gavosdie Zoltána Gartnera do uherského šlechtického stavu. Listinou ze dne 10. listopadu 1913 mu spolu s dětmi Zoltánem, Imrem a Margit vzešlými z prvního manželství s Ludovikou Azzola a Károlyem, Lajosem a Gizellou vzešlými z druhého manželství s Irén Hartrampf udělil predikát csukási (de/von Csukás) a erb:

Polcený štít. Vpravo je ve zlatě modré vlnité břevno, vlevo v modrém zlatý lev s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je lev ze štítu.

Királyi Könyvek, 73. kötet, 5-6 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com