Gartenzaun

Císař Karel I. udělil Karlu Gartenzaunovi, plukovníkovi na penzi narozenému 1849 v Halži u Tachova, držiteli vojenského záslužného kříže III. tř., válečné medaile, čestného vyznamenání červeného kříže II. tř. s válečnou dekorací, vojenského služebního vyznamenání II. tř. pro důstojníky, jubilejní pamětní medaile pro ozbrojenou moc, vojenského jubilejního kříže a mariánského kříže řádu Německých rytířů, kterého císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 13. října 1916 u příležitosti jeho více jak 40leté služby (od 1870) do šlechtického stavu, listinou z 15. února 1917 titul šlechtic (Edler von) a erb:
 
Dělený štít. Nahoře je v zeleném stříbrná hvězda, dole je ve stříbře zelený jetelový čtyřlístek. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené stříbrno – zeleně, levé opačně, mezi nimi hvězda ze štítu.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com