Gans de Ludas

Listinou danou ve Vídni 12. července 1867 povýšil císař František Josef I. Móra Ganse, majitele a šéfredaktora vídeňského politického listu Debatte spolu s jeho syny Gyulou a Oscarem vzešlými z manželství s Laurou Frisch do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát ludasi (de/von Ludas) a erb:

Čtvrcený štít. 1. v modrém zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě přirozenou stříbrnou růži se zlatým semeníkem na zeleném olistěném stonku. 2. v červeném zlatá koruna, jíž je protažen kosmo stříbrný brk zkřížený se šikmo položenou palmovou ratolestí. 3. v červeném vzlétající stříbrná holubice držící v zobáku zlatý prsten doprovázená nahoře dvěma zlatými hvězdami. 4. v modrém vychází zpoza zeleného trojvrší zlaté slunce. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato – modře, levé zlato – červeně, mezi nimi vyrůstá stříbrně oděná ženská postava se splývavými kadeřavými blond vlasy přepásaná červenou stuhou sepnutou zlatým kroužkem, má rozpřažené paže s viditelnými zelenými rukávy spodního oděvu, v pravé ruce drží plamenný meč se zlatým jilcem a záštitou, v levé zrcadlo ve zlatém rámu se zlatou rukojetí. Z temene hlavy šlehá ženě plamen. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou: PRO JURE ET VERITATE.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com