Galetha

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Sivana Galethu, hraničáře a bývalého praporečníka v Titelu a Loku, spolu s dcerami Jokou a Evou vzešlými z manželství s Utvou Jakovlyevovou, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

Ve stříbrném štítě jsou na zeleném trávníku dva zkřížené červené praporce na černých žerdích se železnými hroty provázené v hlavě uprostřed modrou osmihrotou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou praporce ze štítu, ale bez hvězdy.

Királyi Könyvek, 42. kötet, 122-124 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com