Gajáry de Miske et Csertő

Listinou danou v Budapešti 16. února 1888 císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu Antala Gajáryho, slúžnovského úředníka Pešť-pilis-solt-kiskunské župy, spolu se synem Edműndem a dcerou Jolantou vzešlými z prvního manželství s Karolinou Száky a syny Geizou Antalem Jánosem a Adalbertem Jánmosem Antalem a dcerou Iréne Mathildou Ilmou vzešlými z manželství s Jozefou Ilmou Johannou Milassin, udělil jim predikát miskei és csertői (de/von Miske et/und Csertő) a erb:

V modro – červeně polceném štítě je šikmo položená šavle se zlatým jilcem a záštitou kosmo překřížená stříbrným husím psacím brkem, vše provázeno čtyřmi zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí uherský bojovník v přepásané drátěné košili s krátkými rukávy, v červených rukávech, na hlavě s kónickou přílbou, z níž mu na ramena splývá drátěný závěs, držící v pravici šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 47, 143-145 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com