Gábriányi de Zsegnye

Listinou danou ve Vídni 16. ledna 1882 císař František Josef I. povýšil plukovníka Józsefa Gábriányiho spolu se syny Károlyem a Istvánem a dcerou Marií Herminou vzešlými z manželství s Herminou Stückerovou von Wayerhof do uherského šlechtického stavu. Při této příležitosti mu byl udělen predikát zsegnyei (de/von Zsegnye) odvozený od obce Žehňa na dnešním východním Slovensku a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. rostoucí obrněný muž se zlatými okraji plátů a přílbou s otevřeným hledím se dvěma pery, zlatým a černým, držící v pravici meč se zlatým jilcem a záštitou. 2. a 3. ve zlatě polovina černého orla s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí obrněnec ze štítu.

Manželem Marie Herminy byl od roku 1890 c. k hejtman Vinzenz Karl Colombini (1855-1937), pozdější generálmajor, který byl v roce 1915 povýšen do rakouského rytířského stavu.

 

Királyi Könyvek, 68. kötet, 329-331 oldal.

 

Michal FIALA – Jan ŽUPANIČ

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com