Fiumi von Castel-Albano

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 7. dubna 1875 císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 5. října 1875 do rytířského stavu Dominika Fiumiho narozeného roku 1808 v Mori v Tyrolích, penzionovaného prezidenta krajského soudu, udělil mu predikát Ritter Fiumi von Castel-Albano a erb:

V modrém štítě stojí na zeleném trávníku kastel ze stříbrných, černě spárovaných kvádrů sestávající se z přízemní zdi prolomené otevřenou bránou, z níž kosmo vytéká potok, na zdi stojí dvě hranolové věže s cimbuřím, každá prolomená dvěma střeleckými okny pod sebou na obou viditelných stěnách; mezi věžemi vzhůru letí zlatá kometa. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenoty: I. dvě složená, stříbrno – modře dělená křídla; II. tři pera, jedno stříbrné mezi dvěma modrými.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com