Eyser z Eysenfeldtu

David Adalbert Eyser pocházel z Habelswerdtu (dnes Bystrzyca Kłodska) v Kladském hrabství a od listopadu 1644 studoval na pražské univerzitě filozofii. Po obsazení Malé Strany švédským vojskem roku 1648 vstoupil do řad studentské setniny a jako mušketýr oddílu desátníka Uxina se účastnil všech bojů až do odtažení nepřítele. Po ukončení studií se vrátil do Habelswerdtu, kde působil jako notář, člen městské rady a městský podkomoří. Dne 3. ledna 1665 byl povýšen do českého šlechtického stavu s predikátem z Eysenfeldtu (von Eysenfeldt) a byl mu udělen erb:

V červeném štítě se vidí dolů obrácený meč se zlatým jílcem a záštitou se zeleným vavřínovým věncem na čepeli. Na štítě je zlatá koruna a na stojí korunovaná turnajská přílba s červeno-zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí oděnec, který v pravé ruce drží meč ze štítu a v levé zelený vavřínový věnec, mezi dvěma křídly.

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com