Etlényi de Nemesmilitits

Císař Ferdinand I. povýšil 30. dubna 1835 Franciska Etlényiho (původním jménem Etlinger), obchodníka a člena městského zastupitelstva v Győru, spolu se synem Lajosem a dcerami Rozálií a Márií Gemellou, vzešlými z manželství s Annou Lehrendorfer, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát de Nemesmilitits podle lokality v bács-bodrožském komitátu, v němž mu 20. dubna 1834 daroval pozemky, a erb:

Vlnitě dělený štít. Nahoře je v modrém stříbrný pelikán na hnízdě krmící vlastní krví mláďata, dole pětkrát vlnitě děleno stříbrně a červeně. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je pelikán ze štítu.

Királyi Könyvek, 66. kötet, 236-238 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com