Erler

Alois Erler se narodil 7. ledna 1867 v Ústí nad Labem, ale domovsky příslušný byl do nedalekých Žežic. Do armády narukoval 20. ledna 1884 k pěšímu pluku č. 42 v nejnižší hodnosti, službu u tohoto pluku dokončil v poddůstojnických hodnostech (19. prosince 1885 svobodník, 19. března 1886 desátník). Kadetské období absolvoval u pěšího pluku č. 21, kam nastoupil 18. srpna 1886, na poručíka byl povýšen k 1. listopadu 1889 a na nadporučíka k 1. květnu 1894. K 1. listopadu 1895 byl převelen k pěšímu pluku č. 88, kde se 1. listopadu 1901 stal hejtmanem. 1. května 1913 přechází v hodnosti majora k pěšímu pluku č. 3, podplukovnickou hodnost získává 1. července 1915. Od 16. srpna téhož roku je převelen k pěšímu pluku č. 57 a 27. září 1916 je pověřen dočasným velením pěšího pluku č. 100. Po vypuknutí Velké války se účastnil ofenzivy proti ruské armádě u Lublinu a Iwangorodu (před 1840 a po 1915 Dęblin), pozičních bojů v prostoru Łużna-Gorlice a ofenzivy z Gorlice na Brest Litewski. Dále podstoupil boje v Haliči u Oleszy a Kurdwanówky 12. a 13. července 1916, u Bereszówky 30. července, Dubienka 10. srpna, Hnilecze 5. září, jako velitel spojených pluků 56 a 100 pak v masivu Sywuly u Taupiszyrky od 27. září do 27. listopadu a na počátku prosince u Jakobeny. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 12. října 1917 jej císař Karel I. povýšil za třicetiletou službu s účastí v boji do šlechtického stavu. Listinou z 19. října 1917 mu udělil titul šlechtic/Edler, predikát von a erb:

Ve štítě je modro – zlatě dělené břevno provázené nahoře ve stříbře červenou hvězdou a červenou růží se zlatým semeníkem a kališními lístky vedle sebe, dole v modrém dvěma zkříženými meči se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou čtyři pera, červené, stříbrné, modré a zlaté.

Alois Erler se 19. února 1898 oženil se Zdenkou Marií Reeger a 2. března 1899 se mu narodil syn Friedrich Karl Maria, který byl v době vydání listiny posluchačem pěší kadetní školy v Praze.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com