Erbstein

Adolf Erbstein se narodil roku 1855 v Mimoni. Do armády vsotoupil 12. července 1875, ale předtím ještě sloužil od 1. září 1872 jako praktikant berního úřadu. U praporu polních myslivců č. 12 sloužil od nejnižší hodnosti až k hodnosti kadeta-zástupce důstojníka a opouští jej 31. dubna 1878. Přechází jako poručík k mysliveckému praporu č. 5, tam se 1. května 1883 stává naporučíkem, od března do října 1886 slouží u 1. mysliveckého praporu. 24. října 1886 je přidělen k zemskému střeleckému praporu č. 2 v Korneuburgu jako konceptní důstojník c. k. ministerstva zeměbrany. 1. května 1889  je povýšen na hejtmana II. třídy, po čtyřech letech na hejtmana I. třídy. V dalších letech je překládán k dalším zeměbraneckým plukům, 1. května 1899 je povýšen na majora (zěmebranecký pěší pluk 21 Sankt-Pölten), 1 dubna 1903 je odvelen na c. k. ministerstvo zeměbrany. Po povýšení na podplukovníka (1. května 1905) a plukovníka (1. května 1908) se stává 2. listopadu 1913 generálmajorem. 31. srpna 1915 je penzionován. Diplomem z 12. srpna 1915 jej císař František Josef I. povýšil za více jak čtyřicet let služby do šlechrického stavu, udělul mu titul Edler, predikát von a erb:

Pod zlato-černě ve čtyřech řadách šachovanou hlavou je v zeleném horský řetěz o třech špičatých skaliscích, prostřední vrchol je převýšen zlatou růží. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – zlatými přikrývadly. Klenotem je meč se zlatým jilcem a záštitou provázený po každé straně sedmi černými kohoutími pery.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com