Ephrussi

Ignaz Ephrussi (1829-1899) se narodil v židovské rodině v Oděse. Jako bankéř se později usadil ve Vídni a 3. února 1871 mu byl udělen Řád železné koruny III. třídy. Protože byl cizincem, nemohl dosáhnout šlechtického titulu na základě řádových statut. Rytířský titul mu tak udělil císař František Josef I. ze zvláštní milosti svým nejvyšším rozhodnutím až 16. července 1871. Listina mu byla vydána dne 12. září 1871 a jejím prostřednictvím získal kromě predikátu rytíř Ephrussi (Ritter von Ephrussi) také erb:

V modrém štítě zlaté kosmé břevno se třemi černými kotvami za sebou, nahoře je zlaté zářící slunce, dole pluje na zvlněném moři přirozený trojstěžník pod plnými plachtami se stříbrným wimpelem a vlajkou. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem a zbrojí, přikrývadla černo – zlatá; II. složená křídla, přední modré se zlatým sluncem, zadné žluté, přikrývadla modro – zlatá. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou QUOD HONESTUM UTILE.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com