Epenstein z Mauternburgu

Nejvyšším rozhodnutím z 8. srpna 1910 povýšil císař František Josef I. MUDr. Hermanna Epensteina narozeného 8. ledna 1850 v Berlíně, statkáře, rytíře řádu Železné koruny III. tř. a čestného měšťana městečka Mauterndorfu, do rytířského stavu. Listinou z 25. května 1911 mu udělil predikát Ritter Epenstein von Mauternburg a erb používající figuru z mauterndorfského městského znaku, k čemuž městské představenstvo dalo souhlas 10. dubna 1911:

Čtvrcený štít. 1. a 4. ve stříbře černá čepel partyzány bez tuleje (figura z mauterndorfského znaku v opačných tinkturách). 2. a 3. v červeném hlava a krk stříbrného berana se zlatou zbrojí a s červeným jazykem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená stříbrná křídla, na předním partyzána ze štítu, přikrývadla černo – stříbrná; II. rostoucí stříbrný beran se zlatou zbrojí a s červeným jazykem, přikrývadla červeno – stříbrná.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com