Eötvös

Listinou danou ve Vídni 18. července 1757 povýšila císařovna Marie Terezie Paula Eötvöse spolu se synem Paulem a jeho syny Joannem a Franciskem do uherského šlechtického stavu a udělila mu erb:

Polcený štít. Vpravo je ve stříbře červená orlice. Vlevo v modrém je zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno - stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí černý jednorožec se zlatou zbrojí, bradou a hřívou a s červeným jazykem.

Királyi Könyvek, 44. kötet, 422-424 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com