Enyedi de Nagyenyed

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 3. prosince 1905 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Béniho Enyediho, technického radu a člena ředitelství Uherské agrární a důchodové banky (Magyar Agrár és Járadék Bank) a udělil mu predikát nagyenyedi (de/von Nagyenyed). Listinou danou ve Vídni 1. května 1906 mu spolu se synem Istvánem Máriou Bendegúzem vzešlým z manželství s Klementinou Enyedi udělil erb:

V modrém štítě je červené kosmé břevno se zlatou hvězdou. Nahoře je zelené trojvrší, nad nímž letí doprava se ohlížející hnědá orlice s červenou zbrojí a jazykem držící vodorovně v pařátech tři stříbrné blesky. Dole se rozprostírá voda a nad ní se klene most o čtyřech pilířích vystavěný z přirozených kvádrů. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je hnědá orlice s červenou zbrojí.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 516, 642-644 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com