Entremont

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutém ze dne 25. ledna 1916 Eduarda Entremonta narozeného roku 1855 ve Vídni, generálního šéfauditora, šéfa důstojnického sboru justiční služby, vedoucího prezidenta senátu při Nejvyšším vojenském soudním dvoře, rytíře řádů Leopoldova, Železné koruny III. třídy a Františka Josefa, držitele Jubilejní pamětní medaile pro ozbrojenou moc a Vojenského jubilejního kříže, při příležitosti jeho odchodu na odpočinek do šlechtického stavu. Listinou ze dne 17. dubna 1917 udělil císař Karel I. Eduardovi von Entremont erb:

V černém štítě je stříbrné kosmé břevno s červeně převázaným liktorským svazkem přirozených barev provázené nahoře zlatou hvězdou a dole zlatou růží se zelenými kališními lístky. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je vodorovně položený meč se zlatým jilcem a záštitou obrácený hrotem doleva, na něm je rozkřídlená vzlétající sova přirozených barev. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou PER TE IPSUM.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com