Engerth (1873)

Vlastnoručním listem ze dne 27. října 1873 povýšil císař František Josef I. za zásluhy o Světovou výstavu ve Vídni roku 1873 Eduarda Engertha narozeného 13. května 1818 v Plessu v Pruském Slezsku (dnes Pszczyna, Polsko; +Semmering, 28. července 1897), dvorního radu, ředitele císařské pinakotéky a malíře, do rytířského stavu. Listinou danou ve Vídni 12. května 1892 udělil Eduardu rytíři von Engerth erb:

V modrém štítě pod zlatou hlavou s přirozeným granátovým jablkem se stonkem s třemi listy po každé straně je vykořeněné hnědé trní, mezi jehož kruhovitě několikrát zavinutými větvemi vyniká bodlákový květ. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. granátové jablko ze štítu; II. dvě složená přirozená křídla.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com