Engerth (1862)

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 6. listopadu 1859 povýšil císař František Josef I. 21. září 1862 Wilhelma Engertha narozeného 26. května 1814 v Plessu v Pruském Slezsku (dnes Pszczyna, Polsko; +Leesdorf, 4. září 1884), vládního radu a ústředního ředitele Společnosti privilegované  státní dráhy, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

Ve stříbrném štítě je červené břevno se třemi stříbrnými liliemi. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední dělené stříbrno – červeně, zadní opačně; II. dva rohy, pravý dělený stříbrno – červeně, levý opačně mezi nimi přirozená sova.

Na základě Řádu Železné koruny II. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 27. října 1873 za zásluhy o Světovou výstavu ve Vídni povýšil císař listinou danou ve Vídni 27. července 1875 Wilhelma rytíře von Engerth do stavu svobodných pánů a polepšil mu erb:

Štít zůstal nezměněn. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní turnajská přílba s červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená, stříbrno – červeně dělená křídla, mezi nimi sova přirozených barev. Jako štítonoši jsou na bronzové arabesce dva stříbrní jednorožci se zlatým rohem, hřívou, paznehty a štětkou na konci ocasu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com