Engel von Mainfelden

Na základě Řádu Železné koruny uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 26. listopadu 1874 císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 6. května 1875 do rytířského stavu Franze Antona Engela narozeného roku 1806 v Hofheimu v Nassavsku, obchodníka, vídeňského měšťana, burzovního radu, ředitele privilegované rakouské Národní banky a majitele realit, udělil mu predikát rytíř/Ritter Engel von Mainfelden a erb:

Dělený štít. Nahoře v červeném je rostoucí blonďatý anděl ve stříbrném oděvu křížem přepásaném modrými škapulíři, se zlatými křídly a zlatou hvězdou na temeni, držící v pravé ruce zelenou palmovou ratolest a levou napřahující od sebe. Dole třikrát kosmo děleno zlatě a černě. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí anděl ze štítu, přikrývadla červeno – stříbrná; II. dvě složená křídla dělená jako spodní pole štítu, přikrývadla černo – zlatá. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou PER LABOREM AD HONOREM.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com