Engel von Engelswehr

Franz Engel se narodil v Czernowitz v Bukovině Philippu Engelovi a Anně Lieszkiewicz 5. listopadu 1856. Do armády byl odveden 22. února 1875 v nejnižší hodnosti k pěšímu pluku č. 41. 6. srpna 1877 se stává titulárním desátníkem, 6. dubna 1878 titulárním četařem a 18. srpna 1878 kadetem. 20. srpna 1878 je kadetem zástupcem důstojníka, hodnost poručíka získává 1. listopadu 1879 a nadporučíka 1. května 1885. 1. listopadu 1891 je v hodnosti hejtmana převelen k pěšímu pluku č. 37, odkud se 1. května 1892 vrací k 41. pluku, 1. května 1899 je přeřazen k pěšímu pluku č. 4. Spolu s povýšením na majora přechází 1. května 1904 k pěšímu pluku č. 3, v jehož řadách dosahuje 1. listopadu 1908 hodnosti podplukovníka. 1. listopadu 1911 se dostává k pěšímu pluku č. 57, kde slouží až do 31. ledna 1913, kdy je poslán na odpočinek. Po vypuknutí Velké války je 28. srpna 1914 aktivován a přiřazen k praporu domobrany č. 88, a to až do 31. prosince 1914, kdy je poslán opět na odpočinek. Podruhé je aktivován 4. října 1915 a přidělen ke krajskému velitelství v Kowelu, odkud je 22. listopadu 1915 přeložen ke krajskému velitelství v Konsku. 30. listopadu 1916 je poslán na odpočinek. Boje s nepřítelem se zúčastnil pouze roku 1878 při okupaci Bosny a Hercegoviny při střetu u Šenkoviće. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař Karel I. nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. dubna 1918 povýšil do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 7. května 1918 mu císař udělil predikát von Engelswehr a erb:

V černém štítě je zlatá postava anděla v pravici svisle držícího meč. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí anděl ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com