Engel de Peskodár

Císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 16. prosince 1904 Józsefa Engela, obyvatele Nyitry, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát peskodári (de/von Peskodár) a erb:

Polcený štít. Vpravo v modrém je zelené trojvrší ozařované sluncem vynikajícím z pravého horního rohu. Vlevo ve stříbře vyniká z levého okraje štítu modře oděná paže držící čtyři klasy, pšeničný, ječný, žitný a ovesný. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrný lev s červeným jazykem držící klasy ze štítu.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 332, 375-378 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com