Engel de Cserkut

Císař František Josef I. povýšil 7. září 1895 statkáře Miksu Engela a jeho děti Györgye a Livii vzešlé z manželství s Teréz Caesarine Brachfeld do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát cserkuti (de/von Cserkut) a erb:

Dělený štít. Nahoře je v červeném rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě zkřížený dubový stonek se zeleným listem a zlatým žaludem a zelený olistěný stonek se stříbrnou zahradní lilií. Dole polceno. Vpravo ve zlatě na zeleném trávníku přirozený dub, vlevo v modrém pluje na přirozené vodě v patě pole stříbrný delfín s červeným jazykem a zdviženým ocasem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená černá křídla, na předním zlatá kotva se zlatým řetězem, přikrývadla červeno – zlatá; II. rostoucí lev ze štítu, přikrývadla modro – stříbrná. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou LABORE NASCUNTUR HONORES.

Libri regii, 69. kötet, 768-773 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com