Embacher von Embachthal

Matthias Embacher se narodil v jihočeské Žirovnici 24. února 1864. Do rakouské-uherské armády narukoval 10. dubna 1881 v nejnižší hodnosti k pěšímu pluku č. 70. Jako vojín je 31. prosince 1882 přeložen k 96. pěšímu pluku, v jehož řadách postupuje v hodnostech (10. srpna 1883 titulární četař, 18. srpna 1884 kadet-titulární polní šikovatel, 26. října 1884 kadet-polní šikovatel, 1. července 1885 kadet-zástupce důstojníka, 18. srpna 1888 poručík, 1. května 1892 nadporučík). V hodnosti nadporučíka byl 23. července 1995 převelen k pěšímu pluku zeměbrany č. 10. 1. října 1898 přechází k zeměbraneckému pěšímu pluku č. 12, kde je 1. listopadu 1899 povýšen na hejtmana II. třídy a 1. listopadu 1901 na hejtmana I. třídy. 1. května 1904 přechází k zeměbraneckému pluku č. 27 a 1. listopadu 1911 je převelen k zeměbraneckému pluku č. 4, ale už v hodnosti majora. 26. srpna 1914 obdržel velení domobraneckého strážního praporu č. 11 na korutansko-italské hranici, 1. listopadu téhož roku je povýšen na podplukovníka a přidělen jako nadpočetný ke 4. pešímu pluku zeměbrany. V polovině prosince se účastní bojů u Grabie, které přinesly přes 100 zajatých Rusů, 15. prosince s podílel na pronásledování ustupujícího nepřítele k Niepołomicím, poté vedl svůj prapor přes Wieliczku do Krakova, přitom onemocněl úplavicí a byl superarbitrován. 25. ledna 1915 byl pověřen velením zajateckého tábora v Knittelfeldu a 5. října 1915 tábora ve Wieselburgu an der Erlauf. S platností od 6. listopadu byl poslán na odpočinek. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 22. června 1916 jej císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu. Diplomem ze dne 13. ledna 1917 mu císař Karel I. udělil titul Edler, predikát von Embachthal a erb:

Dělený štít. Nahoře je v modrém zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou. Dole ve zlatě je modrá špice se zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com