Elmayer von Vestenbrugg

Ludwig Elmayer se narodil 17. srpna 1850 v Gračaci v Chorvatsku. Sloužil přes 37 let v rakousko-uherské armádě, především v ženijním vojsku. Roku 1875 byl jmenován velitelem minérského odřadu, roku 1879 velel opevňovacím pracím v Tridentu, v letech 1887-1888 v Jaroslau v Haliči (dnes Jarosław, Polsko), v letech 1886 a 1895 učil na Technické vojenské akademii. Poté působil na říšském ministerstvu války a kariéru zakončil jako velitel 19. pěší brigády. K 1. květnu 1907 byl kvůli vleklé nemoci, jejíž počátek se táhl k jeho pobytu v Jaroslau, poslán na odpočinek spolu s udělením titulu a charakteru polního podmaršálka, aniž by dosáhl předepsaných 40 let nepřetržité služby v armádě požadované pro povýšení do šlechtického stavu bez taxy u důstojníků, kteří neprokázali svou statečnost tváří v tvář nepříteli. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 27. listopadu 1907 jej císař František Josef I. ze zvláštní milosti povýšil do šlechtického stavu. Listinou ze dne 31. ledna 1908 mu udělil titul šlechtic/Edler, predikát von Vestenbrugg a erb:

Dělený štít. V horní stříbrno – červeně polcené polovině stojí na skalnatém pohoří kvádrový hrad střídavých tinktur s cimbuřím, čtyřmi střílnami vedle sebe a uprostřed s věží s cimbuřím o pěti stínkách prolomenou dvěma střílnami. Dole červeno – stříbrně polceno, vlevo je kosmo položený rýč přirozených barev překřížený mečem se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená stříbrná křídla, pravé dělené stříbrno – červeně, levé opačně, mezi nimi červená růže se zlatým semeníkem a kalichem na zeleném stonku s dvěma proti sobě postavenými listy. Pod štítem se vine stříbrná páska s červenou devizou EHRE UND TREUE.

Ludwig Elmayer šlechtic von Vestenbrugg zemřel ve Vídni 13. srpna 1923. Měl čtyři syny. Rudolf (*Pula, 3. dubna 1881, +Štýrský Hradec 23. prosince 1970) byl v době vydání listiny záložním poručíkem 5. pluku polního dělostřelectva a inženýrem na dolnorakouském železničním úřadě. Ludwig byl v téže době jednoročním dobrovolníkem při 25. praporu polních myslivců, v civilu účetním asistentem při úřadu císařského nejvyššího hofmistra. Willibald (*23. května 1885, +7. listopadu 1966) byl poručíkem dragounského pluku Kaiser Franz č. 1. Erwin učil na Tereziánské vojenské akademii ve Wiener Neustadt.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com