Elmar

Wilhelm Elmar se narodil 27. května 1858 v Gföhlu v Dolních Rakousích. Do armády narukoval 18. srpna 1880 jako poručík k 12. pluku polního dělostřelectva. 1. května 1887 byl povýšen na nadporučíka a přeložen ke sborovému dělostřeleckému pluku č. 13, 1. listopadu je přidělen k Technickému vojenskému výboru, v jehož řadách se 1. listoapdu 1893 stává hejtmanem. Od 1 listopadu 1898 slouží u divizního dělostřeleckého pluku č. 41, 16. března 1898 je opět přidělenm k Technickému vojenskému výboru, 1. listopadu 1899 je převelen k diviznímu dělostřeleckému pluku č. 37 a 1. května 1902 už v hodnosti majora k 23. pluku divizníého dělostřelectva. 17 října 1906 je přidělen ke Střeleckému školnímu oddělení polního dělostřelectva a 1. listopadu téhož roku se stává podplukovníkem. Při dělostřeleckém štábu se pohybuje od 18. prosince 1907, 1. listopadu je povýšen na plukovníka a přidělen opět ke školnímu oddělení. 25. září 1912 je jmenován velitelem Dělostřelecké střelecké školy a k 1. květnu 1914 se stává generálmajorem. Za velké váálky se účastní 26. srpna 1914 bitvy u Skwarzawy, poté, se sedmitýdenní výjimkou, kdy byl nemocen, všech bojů 28. pěší divize až do 20 května 1915 a následujícího roku bojů na bessarabské frontě 7., 11., 13., 14. a 19. ledna. Za více jak třicetiletou službu s účastí v bojí jej císař František Josef I. nejvyšším rozhodnutím ze dne 8. května 1916 povýšil do šlechtického stavu. Listinou z 24. května 1916 byl Wilhelmovi von Elmar udělen erb:

Dělený štít. Nahoře ve zlatě je rostoucí černý gryf s červeným jazykem. Dole v černém tři zlaté koule (2,1). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí gryf  ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com