Elkan z Hirschbergu

3. března 1798 císař František II. povýšil Hirschela Elkana, privilegovaného dodavatele remontů (mladých koní), do šlechtického stavu s predikátem Elkan šlechtic z Hirschbergu (Elkan Edler von Hirschberg) a erb:

Kosmo dělený štít. Nahoře je ve zlatě černý kůň s červeným jazykem. Dole v modrém je jelen desaterák s červeným jazykem rostoucí ze skály, vše přirozených barev. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí jelen ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com