Elek de Malomszeg

Listinou danou ve Vídni 10. dubna 1900 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Pála Eleka, generálního ředitele Uherské obchodní a.s. (Magyar Kereskedelmi Részvénytársaság), spolu s dcerami Lilly a Mariskou vzešlými z manželství s Arankou Garai, udělil mu predikát malomszegi (de/von Malomszeg) a erb:

V modrém štítě pluje po rozbouřeném moři loď se stříbrnými plachtami na vztyčeném stěžni, na němž vlaje červeno – stříbrno – zelená vlajka, loď je v horních rozích provázena dvěma stříbrnými liliemi. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě pomerančovou ratolest.

Királyi Könyvek, 70. kötet, 684, 811-814 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com