Ejzenštejn

 

Michail Osipovič Ejzenštejn (*1867 Sankt Petěrburg, +1921 Berlín) skutečný státní rada a architekt města Dorpatu (Jurjev, dnes Tartu v Estonsku), pocházející z židovské rodiny, která přestoupila na řecko-východní (pravoslavné) vyznání, byl roku 1916 na základě dosažené služební funkce povýšen do dědičného šlechtického stavu Ruského císařství. 10. října 1917 požádal o udělení předloženého erbu:

V modrém štítě dvě proti sobě postavené červené krokve se zlatým okrajem dotýkající se hroty ve středu štítu provázené po stranách dvěma zlatými osmihrotými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro-zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, červené mezi dvěma modrými.

Žádost projednávalo Erbovní oddělení 3. departementu Vládního senátu 29. listopadu 1917, ale vzhledem k politické situaci zůstal erb neudělen.

Jeho synem byl ruský filmový režisér Sergej Michajlovič Ejzenštejn (*1898 Riga , +1948 Moskva).

 

Gerbověd č. 4, 2’1933

http://gerbovnik.ru/arms/3658.html

 

 

Michal Fiala

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com