Eiss

Císař František Josef I. povýšil 18. září 1884 na základě Řádu železné koruny III. třídy s válečnou dekorací uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 18. července 1866 za statečnost v bitvě u Custozzy Alexandera Eisse narozeného roku 1832 v Písečném na Moravě, majora pěšího pluku svobodný pán von Handel č. 10, držitele Důstojnického služebního odznaku I. třídy a Válečné medaile, do rytířského stavu udělil mu predikát Ritter von a erb:

V zeleno - zlatě děleném štítě je gryf střídavých tinktur s červeným jayzkem držící v pravém pařátu meč se zlatým jílcem a záštitou. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby se zeleno - zlatými přikrývadly. Klenoty: I. rostoucí gryf ze štítu; II. dvě složená křídla, přední zelené se dvěma zlatými hvězdami nad sebou, zadní zlaté.

ŽUPANIČ, Jan. Mezi Davidovou hvězdou a křížem. Židovská šlechta podunajské monarchie : Praha, 2012, s. 192-195.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com