Eisler z Terramare

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 21. května 1901 Ignaze Eislera narozeného roku 1822 v Koryčanech, velkoprůmyslníka a rytíře Řádu Františka Josefa, do šlechtického stavu. Listinou vydanou dne 6. července 1901 mu udělil titul Edler, predikát von Terramare a erb:

V patě červeného štítu je zvlněná voda, ze které vynikají zubaté útesy zlaté skály, ze kterých vyrůstá stříbrný gryf s červeným jazykem držící v předních tlapách šikmo zlatou kotvu překříženou zlatým mečem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno - stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrný gryf s červeným jazykem držící v předních tlapách červený štít, ve kterém je kotva s mečem ze štítu. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou NIE VERZAGT.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com