Eisenreich

Císař František Josef I. povýšil 29. dubna 1884 na základě řádu Železné koruny uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 19. února 1884 Adolpha Eisenreicha narozeného roku 1820 v Linzi, sekčního šéfa na ministerstvu vnitra, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě černá orlice s červeným jazykem, dole polceno, vpravo v červeném dva stříbrné kůly, vlevo v modrém vodorovně položená železná radlice. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední černé, zadní zlaté s letkami opačných tinktur, přikrývadla černo – zlatá; II. dvě složená křídla, přední červené, zadní stříbrné s letkami opačných tinktur, přikrývadla červeno – stříbrná.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com