Eidlitz de Flesőság

Císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 18. června 1907 Hugó Eidlitze, ředitele společnosti Adria, uherská námořní plavba a.s. (Adria Magyar Tengerhajózási Rt), spolu se syny Kornélem, Felixem, Jánosem a Frigyesem a dcerou Margit vzešlými z manželství s Matild Lubelsky, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát felsősági (de/von Felsőság) a erb:

Pod červenou hlavou se stříbrnou lilií provázenou z každé strany dvěma zlatými hvězdami pluje v modrém štítě po přirozeném moři zlatá galéra o šesti veslech a třech stěžních se zlatými plachtami, na prostředním stěžni vlaje vlajka v uherských národních barvách, mezi prostředním a zadním stěžněm vlaje vlajka společnosti Adria, uherská námořní plavba a.s. – v zeleném listu je stříbrné srdce a na něm červená kotva. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými  přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená hnědá křídla, mezi nimi stříbrný trojzubec.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 750, 829-831 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com