Egry de Egerszeg

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 12. listopadu 1916 povýšil císař František Josef I. Auréla Engela, uherského dvorního radu a právníka v Budapešti, za přípravu zákonných opatření pro válečné hospodářství a neúnavnou činnost při ustavení Bankovního ústředí (Pénzintézeti Központ), do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát egerszegi (de/von Egerszeg) a změnil mu jméno na Egry. Listinou danou ve Vídni 21. srpna 1917 udělil císař Karel I. Aurélu Egrymu de Egerszeg a jeho synu Tiborovi vzešlému z manželství s Mariannou Eugenií Mezei erb:

Ve zlatém štítě je černá orlice s červenou zbrojí držící v zobáku stříbrný psací brk a oběma pařáty před sebou vodorovně ostřím doleva ležící meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí černá korunovaná orlice s červenou zbrojí držící v zobáku stříbrný psací brk.

Király Könyvek 73 kötet, 344 oldal.

Magyár Országos Levéltár.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com