Egry

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Joanna Egryho, hraničáře a bývalého poručíka v Martonosi, spolu s manželkou Márií Zsivkovovou, do uherského šlechtického stavu a udělila mu erb:

Kosmo dělený štít. Nahoře v modrém vodorovně teče řeka provázená nahoře půlměsícem obráceným rohy vzhůru, dole hvězdou, vše stříbrné. Dole je v zeleném hlava Turka kosmo probodená zlatým kopím. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je hlava ze štítu.

Királyi Könyvek, 42. kötet, 103 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com