Egger z Möllwaldu

Pozdější slavný pedagog Alois Egger (1829-1904) se narodil ve Flatachu im Möllthal v Korutanech. V letech 1849-1851 studoval na vídeňské univerzitě práva, později (1850-51) také germanistiku. V letech 1851-1853 studoval filozofii na univerzitě ve Štýrském Hradci, kde si zároveň přivydělával jako suplent na gymnáziu, a později na Institut Blumfeld. Po absolutoriu učil na státním gymnáziu v Olomouci a roku 1855 složil úřední učitelské zkoušky pro němčinu, dějepis a zeměpis. V letech 1855-1857 byl učitelem na gymnáziu v Lublani a od roku 1857 působil jako profesor na prestižním vídeňském Akademickém gymnáziu. Byl oceňován jako skvělý odborník a vynikající pedagog a také proto byl v letech 1869-1873 pověřen výukou korunního prince Rudolfa a jeho sestry arcivévodkyně Gisely.
Nejvyšším listem ze 17. dubna 1873 císař František Josef I. ocenil jeho zásluhy o vzdělávání svých dětí řádem Železné koruny III. třídy, na jehož základě krátce nato požádal o nobilitaci. Listinou z 21. září 1873 byl povýšen do rytířského stavu s predikátem rytíř Egger z Möllwaldu (Ritter Egger von Möllwald) a získal erb:
Zlato-červeně polcený štít. V pravém poli je polovina černého orla s červeným jazykem, v levém sedí na bílé otevřené knize s černě popsanými stránkami sova přirozené barvy. Na štítě jsou dvě korunované turnajské přílby. Klenotem na pravé s černo-zlatými přikrývadly jsou dvě zavřená křídla – pravé černo-zlatě, levé zlato-černě dělené, na levé s červeno-stříbrnými přikrývadly jsou také dvě zavřená křídla – pravé stříbrno-červeně, levé červeno-stříbrně dělené.
V letech 1877-78 působil Egger jako ředitel vídeňského vzdělávacího ústavu Sv. Anny a od roku 1878 do penzionování roku 1893 stál v čele nejprestižnější rakousko-uherské střední školy, vídeňského Theresiana.
Rytíř Egger byl autorem řady odborných vědecko-pedagogických studií, řadu let působil jako předseda Spolku středních škol a byl spoluzakladatelem a čestným členem vídeňského Goetheverein a řady dalších institucí.
 
 
Hamannová, Brigitte, Rudolf. Princ rebel, Praha 2005.
Österreichisches Biographisches Lexikon 1815 – 1950, Bd. 1 (Lfg. 3), S. 225
Županič, Jan – Horčička, Václav – Králová, Hana, Na rozcestí. Rakousko-uherská zahraniční služba v posledních letech existence monarchie, Praha 2009.
 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com