Dylenhofu, z

Listinou danou v Praze 12. listopadu 1596 udělil císař Rudolf II. Kryštofu Dyllerovi, měšťanovi Starého Města pražského, a Michalu Hegenwaldovi predikát z Dylenhofu a erb:

Kosmo dělený štít. Nahoře je v modrém zlatá hvězda, dole ve zlatě modré kosmé břevno. Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý dělený zlato – modře, levý opačně, mezi nimi zlatá hvězda.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 11, 13.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com