Durmann de Gyarmata

Listinou danou ve Vídni 14. ledna 1891 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Antala Durmanna, plukovníka jízdy a velitele hřebčína v Székesfehérváru, spolu s dcerami Arabellou Márií, Aurélií a Márií Luizou vzešlými z manželství s Luizou Haluska a synem Jenőem Józsefem Lipótem a dcerou Olgou Erzsébet Annou vzešlými z manželství s Erzsébet Annou Fischer, udělil mu predikát gyarmatai (de/von Gyarmata) a erb:

V červeném štítě je stříbrný kůň ve skoku provázený třemi zlatými hvězdami (2,1). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí obrněný muž s třemi pery, červeným, stříbrným a zeleným na přílbě držící v pravici meč se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 281, 316-318 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com