Dunkl z Klahrensteina

Kristián František Dunkl pocházel z moravského Holešova. Od listopadu 1646 studoval na filozofické fakultě pražské univerzity, kde se 13. května 1647 stal bakalářem a dne 9. srpna 1648, během obležení pražských měst, magistrem. Roku 1648 se jako mušketýr čtvrtého studentského oddílu desátníka Rossenblotha zapojil do bojů proti Švédům v řadách studentské legie a patřil zde k nejstatečnějším bojovníků. Spolu s fendrychem setniny, několika dalšími studenty, vojáky a měšťany se například tajně přeplavil na Malou Stranu, kde tento výsadek pobil přední švédské stráže a přivedl na Staré Město několik zajatců. Později, když generál Wittenberg oblehl Nové Město, podnikl v čele dalších studentů několik výpadů z Koňské brány a snažil se nepříteli zabránit v budování náspů a podkopů. Během největších švédských útoků hájil se studentskou legií strategicky důležitou sýpku u Horské brány. Po skončení války studoval na pražské univerzitě práva. Za své zásluhy byl 24. května 1652 povýšen do českého šlechtického stavu s predikátem z Klahrensteina (von Klahrenstein) a byl mu udělen erb:

Děleno, nahoře polceno. Pravé horní pole je zlaté s černou orlicí. Ve druhém červeném poli se vidí stříbrný dvojocasý lev držící v předních tlapách dvě železné koule spojené řetězem. Spodní pole je modré s pobořenou hradební zdí na které spočívá hradební koruna. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě dělená orlí křídla - pravé zlato-černě, levé stříbrno-červeně. Na obou křídlech po dvou železných koulích, vždy po jedné v horní a dolní části, spojených řetězem.

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com