Dumreicher von Österreicher

Císař František I. povýšil 4. srpna 1806 Johanna Dumreichera, obchodního společníka a přísedícího obchodního a směnečného soudu v Terstu, do šlechtického stavu, udělil mu titul šlechtic/Edler, predikát von Österreicher a erb:

V černém štítě se stříbrným břevnem je modrá dvojitá lilie. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva černé rohy se stříbrným břevnem, mezi nimi lilie ze štítu.

Na základě Řádu železné koruny III. třídy uděleného kabinetním listem ze dne 3. srpna 1861 povýšil císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 14. listopadu 1862 jeho vnuka Aloise Karla Georga Dumreichera šlechtice von Österreicher narozeného roku 1820 v Marburgu ve Štýrsku (dnes Maribor, Slovinsko), legačního radu a protokolistu a ředitele kanceláře sněmu Německého spolku, do rytířského stavu a polepšil mu erb:

Štít zůstal nezměněn. Na štítě spočívají dvě korunované přílby s černo – stříbrnými přikrývadly. Klenoty: I. původní klenot; II. dvě rozevřená křídla, pravé dělené stříbrno – černě, levé opačně, mezi nimi zlatá hvězda. Pod štítem se vine stříbrná páska s černou, frakturou psanou devizou: Die Pflicht als Leitstern.

Na základě Řádu Železné koruny II. třídy uděleného kabinetním listem ze dne 5. října 1867 císař Aloise Karla Georga rytíře Dumreichera von Österreicher povýšil listinou danou ve Vídni 30. října 1867 do stavu svobodných pánů a opět mu polepšil erb:

Štít pořád nezměněn. Na něm spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované turnajské přílby s černo – stříbrnými přikrývadly. Klenoty: I. levý klenot rytířského znaku; II. původní klenot; III. dvě rozevřená křídla, pravé dělené černo – stříbrně, levé opačně, mezi nimi stříbrný šíp na zlatém dříku. Jako štítonoši jsou dva zlatí lvi s červeným jazykem stojící na stříbrné arabesce, z níž splývá deviza rytířského znaku.

Staršího bratra Aloise Karla Georga, Johanna Dumreichera šlechtice von Österreicher narozeného roku 1816 v Terstu, doktora chirurgie, ředitelského adjunkta Všeobecné nemocnice ve Vídni a profesora Vídeňské univerzity, na základě Leopoldova řádu uděleného kabinetním listem 7. října 1866 za organizaci sanitární služby během války s Pruskem, povýšil císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 28. listopadu 1866 do stavu svobodných pánů a polepšil mu erb:

Štít zůstal nezměněn, na něm spočívá koruna svobodných pánů a na ní nezměněná přílba s klenotem. Jako štítonoši jsou dva vstříc hledící lvi přirozených barev stojící na bronzové arabesce, z níž splývá stříbrná páska s černou devizou RECTA AGE, NEMINEM TIME.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com