Dujmović

Listinou danou ve Vídni 14. dubna 1895 povýšil císař František Josef I. Sándora Dujmoviće, majora 12. kopinického pluku, za třicet let služby v armádě s účastí v bitvě u Hradce Králové a boje u Svinišťan roku 1866, spolu se syny Albinem Feodorem a Borisem Jánosem Vladimirem a dcerami Alicí Camillou Márií, Olgou Amalií Carolinou a Hermin Ottilií vzešlými z manželství s Ludmillou Amalií Krampla, do uherského šlechtického stavu a udělil mu erb:

Ve štítě je zlaté šikmé břevno s červenou hvězdou provázené nahoře zlato – červenou šachovnicí a dole v modrém věží s dvojitým cimbuřím, čtyřmi okny a zamřížovanou bránou stojící na rozeklané skále. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí obrněný muž se čtyřmi pery v tinkturách přikrývadel na přílbě držící v pravici meč se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 607, 715-720 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com