Dudinszky

Císař Leopold II. povýšil listinou danou ve Vídni 7. února 1791 do uherského šlechtického stavu Joanna Dudinszkého, inspektora panství opatství v Tapolce, a udělil mu erb:

V zeleno - červeně kosmo děleném štítě je na písčité půdě zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě zlatou válečnou palici. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a zeleno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý gryf s červeným jazykem držící v pravém předním pařátu zlatý patriarší kříž.

Királyi Könyvek, 55. kötet, 566 – 569 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com