Dražice, z

Listinou danou v Praze 2. listopadu 1549  udělil král Ferdinand I. staroměstskému měšťanovi Pavlu Žipanskému (1500-1572) predikát z Dražice a erb:

V modrém štítě sedí na prohnuté větvi červený papoušek se stříbrným hrdlem držící v zobáku zlatý prsten s rubínem. Na štítě spočívá kolčí přílba s modro – červenými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená, modrá, červená a stříbrná křídla, mezi nimi figury ze štítu.

K tomuto erbu a predikátu přijal Jana Bartoška a Jana Netoryna, což bylo potvrzeno Ferdinandem I. 25. dubna 1556.

Pavel Žipanský z Dražice byl roku 1549 jmenován staroměstským rychtářem. Od roku 1557 do své smrti byl konšelem Starého Města pražského a dvakrát, v letech 1558-1560 a 1562-1563, zastával úřad staroměstského primátora (primase).

 

Michal FIALA - Jan ŽUPANIČ

---------------------------------------

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 11, 12.

 

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com