Doubravína, z

Císař Rudolf II. udělil listinou danou v Praze 28. dubna 1607 Janu Sroubenému, Václavu Kučerovi, Václavu Hořepnickému a Mikuláši Divišovi, měšťanům a služebníkům purkmistrovského úřadu Starého Města pražského, predikát z Doubravína a erb:

Ve stříbrno – červeně kosmo děleném štítě je jelen dvanácterák přirozených barev se zlatou korunkou na krku a s černými křídly. Na štítě spočívá kolčí přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla dělená stříbrno – červeně, pravé šikmo, levé kosmo, mezi nimi rostoucí jelen ze štítu.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 10-12.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com